سایت مرکز فقهی

 

  1. دفاع فعال، تهاجمی و علمی از مکتب اهل بيت: در برابر شبهات و تهمت ها.
  2. شناخت عقائد و آموزه های مذاهب اسلامی و نقد و بررسی آن بر اساس آموزه های اهل بيت:.
  3. نهادينه کردن پژوهش محوری و مطالعه روش مند در زمينه مذاهب اسلامی.
  4. نگاه تطبيقی و مقارن در بررسی آموزه ها و عقائد مذاهب اسلامی.
  5. تربيت و پرورش محققين و پژوهش گران در زمينه مذاهب اسلامی با تأکيد بر اثبات حقانيت مذهب اهل بيت:.
  6. استفاده از محققين و پژوهش گران اين مرکز در کرسی های تدريس، هيأت های علمی، نشستهای تخصصی، کنفرانسها، اتاق فکر وزارتخانه و سازمان های مرتبط با امور مذاهب اسلامی.
  7. ارائه قراءت جديد و مطابق با ديدگاه اهل بيت: از مسأله وحدت مذاهب اسلامی.
  8. نگاهی واقع بينانه و جامع نسبت به مسائل و آموزه های مذاهب اسلامی.
  9. برقراری رابطه فعال با ساير مراکز حوزوی و دانشگاهی همسو با اين رشته.
  10. نشر آثار پژوهشی دانش آموختگان اين مرکز در قالب کتاب، مقاله و ... و عرضه آن به جامعه علمی کشور.
تعداد بازدید :334
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.