سایت مرکز فقهی

معرفی رشته علوم اسلامی با گرایش کلام اسلامی سطح 2


معرفی رشته مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی سطح 3


معرفی رشته کلام تطبیقی امامیه با اهل حدیث و سلفیه سطح 4


 

 

 معرفی رشته علوم اسلامی با گرایش کلام اسلامی سطح 2

تعریف رشته
سطح دو علوم اسلامی با گرایش کلام اسلامی، مقطعی است که طلاب ضمن فراگیری فقه و اصول متعارف، به شناخت مفاهیم، اصطلاحات، مبانی، مسائل، روش تحقیق و ساختار دانش کلام اسلامی دست می یابند و پس از از احراز توان علمی با ارائه تحقیق پایانی، موفق به دریافت مدرک سطح دو این گرایش می شوند. 

اهداف رشته 
1) شناخت استدلالی اصول عقائد اسلامی مبتنی بر قرآن و معارف اهل بیت علیهم السلام
2) آشنایی با تاریخ و فرقه های مهم کلام اسلامی
3) شناخت مفاهیم و مسائل مهم کلامی
4) آماده سازی طلاب جهت فعالیت های آموزشی 
5) ایجاد توان پاسخگویی به پرسش های عمومی در حوزه کلام اسلامی
6) ایجاد مهارت های استدلال و مناظره 
7) تربیت طلاب مستعد جهت ورود به مقاطع تخصصی 
8) شناخت استدلالی مسائل فقهی و اصولی و آشنایی با روش های استنباط فقهی
9) ایجاد توان استفاده از متون و منابع مهم فقهی، اصولی و کلامی و شناخت آنها.

سیاست های رشته
1) اهتمام به ایجاد زمینه تعالی اخلاقی و اعتقادی طلاب 
2) زمینه سازی جهت اعتماد به نفس طلاب در مسائل علمی ـ پژوهشی 
3) تاکید بر آموزش های پژوهش گرا
4) توجه به نیازهای جامعه و کاربردی کردن آموزش 
5) تکیه بر آموزش موضوعات اصلی کلام اسلامی
6) تاکید بر بهره گیری از ابزارهای نوین و روش های کارآمد آموزشی ـ پژوهشی 
7) اهتمام به شناسایی و حمایت از طلاب مستعد
8) اهتمام به دروس فقه و اصول و نظارت بر اجرای آن 

ضرورت ایجاد گرایش 
1) اهمیت فوق العاده مباحث اعتقادی به عنوان اصل و ریشه دین
2) رسالت حوزه در تربیت اندیشمندان متکلم جهت تبیین، ترویج و دفاع از عقاید اسلامی
3) نیاز اجتماع به آموزش، تبیین، ترویج و دفاع از عقاید اسلامی در مقابله با تهاجمات فکری
 


معرفی رشته مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی سطح 3

تعریف
مطالعات مقارن مذاهب اسلامی به رشته ای اطلاق می شود که به مذاهب اسلامی به عنوان يک مجموعه در هم تنيده و مرتبط می نگرد، و تأثير و تأثرات هر مذهب را از ساير مذاهب امری مسلم  می¬پندارد، و بر رويکرد نقادانه و تحليلی بر منابع و مبانی حديثی، فقهی، تفسيری، رجالی، تاريخی و کلامی مذاهب اسلامی تأکيد می¬ورزد. پژوهش محوری رکن اصلی اين رشته با اهتمام بر دفاع از مکتب اهل بيت به صورت فعال به شمار می آيد.
دانش پژوهان طلبه پس از گذراندن این دوره، مهارتهای لازم جهت پژوهش و نگارش تحلیلی ـ تطبیقی در موضوعات متعدد مرتبط با مذاهب اسلامی و پاسخگویی به شبهات و دفاع از مکتب اهل بیت علیهم السلام را در عرصه های علمی ـ تبلیغی پیدا می کنند. در پایان دانشنامه این رشته به ایشان اعطاء می شود.
 بنابراين سه عنصر در تعريف مذکور، مهم و اساسی است: 
الف) دفاع فعال و علمی از مذهب اهل بيت علیهم السلام
ب) نگاه نقادانه و علمی به ساير مذاهب اسلامی با هدف اثبات مذهب اهل بيت علیهم السلام  
ج) پژوهش محوری   

اهداف
1.    شناخت آموزه های عقیدتی، فقهی و اخلاقی مدرسه اهل بیت
2.    شناخت عقائد و آموزه های مذاهب اسلامی و نقد و بررسی آن بر اساس آموزه های اهل بيت
3.    تقویت توان مسأله یابی  و حل مسأله در حوزه مطالعات مقارن مذاهب اسلامی
4.    شناخت منابع کلامی، تفسیری، حدیثی و فقهی مذاهب اسلامی با نگاه مقایسه ای
5.    افزایش توان نقد و بررسی منابع و مبانی مذاهب اسلامی
6.    پرورش پژوهشگران توانمند در نگارش و گفتگو در حوزه مطالعات مقارن مذاهب اسلامی
7.    تربیت طلاب محقق و متتبع برای حضور در عرصه تدریس و تبلیغ

سیاست ها
1.    تعالی علمی و معنوی طلاب
2.    نگاه جامع به همه مسائل فقهی ـ کلامی ـ تفسیری و ... مربوط به مذاهب اسلامی
3.    استفاده از محققين و پژوهش گران اين مرکز در کرسی های تدريس، هيأت های علمی، نشستهای تخصصی، کنفرانسها، اتاق فکر وزارتخانه و سازمان های مرتبط با امور مذاهب اسلامی
4.    برقراری رابطه فعال با ساير مراکز حوزوی و دانشگاهی همسو با اين رشته
5.    نشر آثار پژوهشی دانش آموختگان اين مرکز در قالب کتاب، مقاله و ... و عرضه آن به جامعه علمی کشور
6.    اهتمام بر منبع شناسی کاربردی و روشمند 

ضرورت
ايجاد رشته مطالعات مقارن مذاهب اسلامی و ارائه پژوهشهای نظام مند در ابعاد گوناگون مذاهب اسلامی در حال حاضر به دلايل ذيل امری ضروری به نظر می رسد:
1.    اهمیت مطالعات مقارن مذاهب اسلامی در دفع تشتت و اختلافات سازماندهی شده میان مسلمانان و اثبات مذهب اهل بیت به عنوان یگانه عامل برون رفت از چالش های پیش روی جهان اسلام
2.    رسالت حوزه علمیه در تربیت پژوهشگران توانمند و پاسخگو در تبیین و دفاع از عقاید مدرسه اهل بیت در مواجهه با شبهات
3.    تبدیل نگاه تک بعدی و نظام آموزش محور به نگاه جامع و نظام پژهش محور به حوزه مطالعات مقارن مذاهب اسلامی با الگوی مدرسه اهل بیت
 

 


معرفی رشته کلام تطبیقی امامیه با اهل حدیث و سلفیه سطح 4

تعریف
رشته آموزشی ـ پژوهشی «کلام تطبیقی امامیه با اهل حدیث و سلفیه» چهارمین مقطع از تحصیلات حوزوی و یکی از رشته‌های حوزه دانشی «کلام، ادیان، فرق و مذاهب» است كه در آن طلاب ضمن تسلّط بر آراء کلامی امامیه، توان نقد و ارزیابی آراء اهل حدیث و سلفیه و همچنین مهارت تدریس و تحقیق و توان ارائه نظریه‌ و پاسخ به نیازهای علمی و تخصّصی در موضوعات مرتبط با این رشته را كسب‌ كرده و پس از دفاع از رساله، دانش‏نامه سطح چهار در رشته «کلام تطبیقی امامیه با اهل حدیث و سلفیه» دریافت می‌كنند. 

اهداف
1) ایجاد تسلّط بر اصول کلامی و اعتقادی امامیّه و مهم‏ترین آراء و اندیشه‌های اهل حدیث و سلفیه در مباحث کلامی؛
2) تقویت توان پژوهش در حدّ تحلیل استدلالی و ارائه نظریه‌ در اصول کلامی و اعتقادی امامیه و نقد و ارزیابی تحلیلی و استدلالی مهم‎ترین اندیشه‌های کلامی اهل حدیث و سلفیه؛
3) ارتقاء توان پاسخ‌گویی به نیازهای علمی و تخصّصی در مباحث کلامی امامیّه خصوصاً موضوعات اختلافی با اهل حدیث و سلفیه؛
4) تأمین پژوهش‎گر مورد نیاز و زمینه‌سازی جهت تولید علم و توسعه دانش در مباحث کلامی امامیّه خصوصاً حوزه نقد و ارزیابی آراء کلامی اهل حدیث و سلفیه؛
5) تأمین استاد مورد نیاز در مباحث کلامی امامیّه، اهل حدیث و سلفیه؛

ضرورت‌
1) لزوم بررسی استدلالی و تحلیلی مباحث و مسائل کلامی امامیّه به صورت تطبیقی با سایر حوزه‎های کلامی خصوصاً اهل حدیث و سلفیه به منظور تبیین استدلالی اعتقادات امامیّه و دفاع از مکتب اهل‌بیت‌علیهم‌السلام؛
2) مأموریت حوزه‌های علمیه در تربیت اندیشمند و نظریه‌پرداز در مسائل کلامی خصوصاً حوزه‌های کلامی اهل حدیث و سلفیّه جهت تبیین، ترویج و دفاع از عقاید شیعه امامیّه و پاسخ به شبهات؛ 
3) نیاز جامعه و نظام اسلامی به تبیین، ترویج و اثبات برتری عقاید حقّه شیعه در مقایسه با دیگر مکاتب کلامی.

سیاست‏ها
1) اهتمام به ارتقاء فضائل و ملكات اخلاقی ومعنوى طلّاب؛
2) اهتمام به بهره‌‌‌‌‌گیری از سنّت‌های كارآمد حوزوی، فناوری‌ها و روش‌های نوین و مؤثّر در آموزش و پژوهش؛
3) اهتمام به رویكرد نقّادانه و نظریه‌پردازانه، با طرح دیدگاه‌های چالشی مرتبط با مباحث کلامی شیعه و نقد آراء کلامی اهل حدیث و سلفیه؛
4) تأكید بر بهره‌گیری از زبان تخصّصی درفعالیّت‌های آموزشی و پژوهشی؛
5) اهتمام به تأمین نیازهای علمی نظام و جامعه اسلامی در مباحث کلامی امامیّه و نقد رویکردها و آراء کلامی اهل حدیث و سلفیه. 

تعداد بازدید :153
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.