سایت مرکز فقهی

ارتباط با بخش های مختلف آموزش عالی ائمه اطهار (علیهم السلام ) 

کانال موسسه در ایتا
 aemehathar@

کانال موسسه در روبیکا
https://rubika.ir/aaemehathar

لینک سیستم جامع 
https://zil.ink/aamt

تلفن:    377494-025

 تلفن های داخلی:

141 بخش آموزش

 134  بخش پژوهش 

تعداد بازدید :314
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.