سایت مرکز فقهی

موضوع:چگونگی سنجش روایات تفسیری با معیار عرضه بر قرآن

نویسنده:سید محمد حسن سجادی

چکیده:

آموزه های اهل بیت علیهم السلام نقش بی بدیلی را در فهم آیات قرآن ایفاء می نماید، بر همین اساس پالایش روایات در حوزه تفسیر قرآن و ارائه اصول و قواعدی صحیح در این عرصه میزان برخورداری از اینگونه احادیث را در تفسیر به مراتب گسترش می دهد؛ از جمله این قواعد تصحیح احادیث تفسیری از طریق عرضه بر قرآن است. وجود یک کانال ارزیابی احادیث تفسیری از طریق آیات قرآن، میتواند به بخش زیادی از سوالات و...

موضوع: بررسی نظریه روح معنا از منظر علامه طباطبایی(ره)

نویسنده:سید علی اصغر سید صدیق

چکیده:

متشابهات قرآنی از مباحث مهم علم تفسیر است که مفسرین، برای کشف مراد خدواند در این متشابهات، چندین دسته اند، 1- اهل ظاهر ، الفاظ را بر معنای محسوس حمل کردند، 2- عده ای نیز طرفدار، حمل بر مجازند، 3- ولی بعضی نظریه روح معنا که از ابتکارات امام محمد غزالی بوده، انتخاب کردند . علامه طباطبایی نیز طرفدار این نظریه بوده و در اکثر آثارشان از این نظریه بهره...

موضوع:سیره سیاسی پیامبر اکرم(ص) با محوریت بیعت و شوراءاز منظر مفسران و پاسخ به شبهات مربوطه

نویسنده:سعید حاج علی

چکیده:بیعت و شورا دو مفهوم از مفاهیم شاخص در فرهنگ اسلامی است. در میان عالمان شیعه این اتفاق وجود دارد که مشروعیت حاکمیت معصومین علیهم السلام نتیجه نصب الهی 

است و نه بیعت. این پایان‌نامه ضمن بررسی موارد بیعت و شورا در کلام مفسّران شیعه و اهل تسنن اثبات می­کند که نصب امام و جانشین پیامبر صلّی الله علیه و آله و همچنین وضع احکام الهی از طریق بیعت و شورا جایز نمی...

موضوع: بررسی تطبیقی روش قرآن به قرآن در تفسیر اضواء البیان و المیزان

نویسنده:روح الله معصومیان

چکیده:یکی از روشهای تفسیر قرآن کریم، روش قرآن به قرآن می باشد که از ابتدای نزول قرآن مورد توجه جدی مفسران خصوصا در دو قرن اخیر بوده است.از جمله مفسرانی که بر اساس این روش قرآن را تفسیر نموده اند » محمد امین شنقیطی » و «علامه طباطبایی» می باشند.ن هدف نگارنده از این پایان‌نامه رسیدن به این نتیجه است  که طبق ادعای هر کدام در مقدمه تفسیر خود ،این دو مفسر بزرگ اهل تشیع و عامه به چه اندازه...

موضوع: بررسی تطبیقی روش قرآن به قرآن در تفسیر اضواء البیان و المیزان

نویسنده:روح الله معصومیان

چکیده:یکی از روشهای تفسیر قرآن کریم، روش قرآن به قرآن می باشد که از ابتدای نزول قرآن مورد توجه جدی مفسران خصوصا در دو قرن اخیر بوده است.از جمله مفسرانی که بر اساس این روش قرآن را تفسیر نموده اند » محمد امین شنقیطی » و «علامه طباطبایی» می باشند.ن هدف نگارنده از این پایان‌نامه رسیدن به این نتیجه است  که طبق ادعای هر کدام در مقدمه تفسیر خود ،این دو مفسر بزرگ اهل تشیع و عامه به چه اندازه...

موضوع:گرایشهای صحابه به فرهنگ جاهلی در قرآن

نویسنده:احمد حیدر پور

چکیده:

با توجه به اینکه دوران متصل به ظهور اسلام توسط قرآن به عصر جاهلی نام گذاری شده و صحابی پیامبر تحت تاثیر ویژگی های اخلاقی و رفتاری و اعتقادی آن زمان بوده این پژوهش با بررسی آیاتی که گرایشهای مذموم صحابه به دوران جاهلی را بیان میکندو نظریه کسانی را که قائل به عدالت تمام صحابه هستند مورد خدشه قرار میدهد.

شیوه این نوشتار به روش تحلیلی توصیفی می باشد.

موضوع: بررسی مراتب توحید در قرآن کریم و دعای عرفه امام حسین (علیه السلام)

نویسنده:مسعود چوگان

چکیده:

در این پایان‌نامه به مراتب دوازده گانه توحیداز قبیل توحید در الوهیت،استعانت،ربوبیت و.. که امام حسین علیه السلام در دعای عرفه به آن اشاره داشه است پرداخته شده است و به نقش ائمه در وصال به آن مراتب تبیین شده است.شیوه این پژوهش به نحوه آمیزه ای -تلفیقی می باشد.

 پایانامه های دفاع شده دانش پژوهان مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی ائمه اطهار(علیهم السلام)

1-موضوع:بررسی مراتب توحیددر قرآن کریم و دعای عرفه امام حسین علیه السلام

نویسنده:مسعود چوگان

2-موضوع: گرایشهای صحابه به فرهنگ جاهلی در قرآن

نویسنده: احمد حیدر پور

3-موضوع: بررسی تطبیقی روش قرآن به قرآن در تفسیر اضواء البیان و المیزان

نویسنده: روح الله معصومیان

4-موضوع: سیره سیاسی پیامبر...

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.